Regulamin

I. Postanowienia ogólne: Nazwa Akcji promocyjnej – Akcja promocyjna, zwana dalej: „Promocją”, będzie prowadzona pod nazwą: „Zwrotna promocja”. Organizator Promocji – Organizatorem Promocji jest Creality Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego […]

Czytaj dalej…